ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้า/บริการได้ตามช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้

1.ชำระโดยตรงที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน (สำนักงาน)

2.โอนเงินผ่านธนาคาร

หลังการโอนเงินแล้ว  ส่งอีเมล์มาที่ company@ugroup.co.th โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล และรายการสินค้า ที่ต้องการสั่งซื้อพร้อมจำนวน  ทั้งนี้ ต้องแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับการจัดส่งสินค้ามาพร้อมกันด้วย  ขั้นตอนจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการสั่งสินค้าของท่าน  ธนาคารที่สามารถเลือกใช้บริการโอนเงินได้

3.โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตามเบอร์ดังต่อไปนี้

  • 02-5397655

  • 06-3851-6398

ช่องทางการโอนเงิน 

ธนาคาร

สาขา

ประเภท

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

 ไทยพาณิชย์

อิมพีเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว

 ออมทรัพย์

 บริษัท ยู กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 224-271415-8

 ไทยพาณิชย์

อิมพีเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว

 เดินสะพัด

บริษัท ยู กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 224-300581-1

 กสิกรไทย

 ลาดพร้าว 99

 ออมทรัพย์

 น.ส.ยุวดี   วัดสอน

012-3-40250-2

 กรุงเทพ

 ออมนิ ลาดพร้าว 116

 สะสมทรัพย์

 น.ส.ยุวดี   วัดสอน

014-8-02241-1

 กรุงเทพ

ออมนิ ลาดพร้าว 116

 สะสมทรัพย์

บจ.ยู กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล

014-8-02547-1

ดาวน์โหลดเป็นภาพ คลิ๊ก >>>