โครงการบุญสัมพันธ์ เกิดขึ้นจากแนวคิดของคุณยุวดี วัดสอน ประธานกรรมการบริหาร ยูกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมทำบุญ แบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ โดยครอบคลุมทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติและทุกศาสนา สามารถร่วมทำบุญได้

โครงการบุญสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาไปทำบุญ ได้มีโอกาสทำบุญอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ จะนำเงินในการร่วมทำบุญของทุกท่าน (1 บาท ต่อ สมาชิก ต่อ เดือน) ให้ได้ทำบุญกันไปรอบทิศทางเป็นมหาสังฆทานและวิหารทานอันบริสุทธิ์ เงินทุกบาททุกสตางค์ได้ทำบุญอย่างเต็มที่ไม่มีตกหล่น และได้มีการแจกแจงสถานที่การทำบุญทุกครั้งพร้อมทั้งรายละเอียดในการทำบุญและยอดเงินที่ร่วมทำบุญกัน

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมล่าสุดจากโครงการบุญสัมพันธ์