สิทธิ์ที่จะได้รับจากการสมัครแฟรนไชส์

ลักษณะกิจการ

ศูนย์กระจายสินค้าเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์
บริษัท ยู กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อธุรกิจ(ไทย)

 แฟรนไชส์เครื่องดื่มดับเบิ้ล ช๊อต

ชื่อธุรกิจ(อังกฤษ)

 Double Shot Francise Center

สินค้าและบริการ

 1.เครื่องดื่มดับเบิ้ล ช๊อต (e drink x2)

ประเทศ

ไทย , บรูไน ดารุสซาลาม , กัมพูชา , อินโดนีเซีย , ลาว , มาเลเซีย , เมียนมาร์หรือพม่า , ฟิลิปปินส์ , สิงคโปร์ , เวียดนาม

ค่าแฟรนไชส์

70,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

มัดจำในการจองสิทธิ์ 50 %

สิ่งที่จะได้รับจาการสมัคร

 1.เครื่องดื่มดับเบิ้ล ช๊อต จำนวน 10,000 ขวด

2.ป้าย X – Stand / ป้ายไวนิลและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มดับเบิ้ลช๊อต

3.การสนับสนุนการตลาดในพื้นที่ที่คุณลงเเฟรนไชส์

4.การสนับสนุนการปฏิบัติงาน

5.สนับสนุนและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

6.เป็นหุ้นส่วนของบริษัทฯทันที

7.ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ

อื่นๆ

 1.ค่าเเฟรนไชส์จะได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อ รูปแบบ และโลโก้ อันเป็นเอกลักษณ์ของดับเบิ้ล ช๊อต ที่มีชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีงาม

2.แฟรนไชส์สามารถสั่งซื้อสินค้าคุณภาพจากบริษัทฯ ได้ ในราคาพิเศษ

3.คุณจะเป็นแฟรนไชส์สาขาเดียวในจังหวัด

4.เรามีทีมงานสนับสนุนและให้การฝึกอบรมพนักงานของแฟรนไชส์