ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

ฐานลูกค้าของคุณจะเพิ่มขึ้น

บริษัท ยู กรุ๊ป ช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น  ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ตอบโจทย์ความต้องการได้ทุกที่ ทุกเวลา

สินค้า/บริการ และแบรนด์ของคุณจะเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว

บริษัท ยู กรุ๊ป จะช่วยแนะนำสินค้าและบริการของคุณให้แก่สมาชิกกว่า 8 ล้านคน*   ได้เลือกซื้อตามความต้องการโดยสมาชิก   จะช่วยแนะนำบอกต่อเพื่อนๆซึ่งจะทำให้เกิดสมาชิกผู้ใช้งานหน้าใหม่อย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้ ยังมีระบบคืนกำไรหรือปันผลให้กับสมาชิกอีกด้วย

สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

บริษัท ยู กรุ๊ป จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้สินค้าและบริการของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง และแบรนด์ของคุณจะได้รับการประชาสัมพันธ์โดยทีมงานที่มีคุณภาพ

ขั้นตอนการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อนำเสนอสินค้าและบริการ

ขอรับรายละเอียด แบบฟอร์มลงทะเบียนและคู่มือร้านค้า ได้ที่ บริษัท ยู กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ company@ugroup.co.th

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้องในเอกสารสำคัญ และอีเมล์มาที่ company@ugroup.co.th เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว   เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันข้อมูล หรือนัดพบเพื่อนำเสนอสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ พร้อมส่ง(ร่าง)สัญญาเพื่อพิจารณา และ คู่มือการปฏิบัติงานระบบ ทางอีเมล์ผู้ประสานงานหลัก

ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอสินค้าหรือบริการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ลงนาม MOU

เรียนรู้และทดลองระบบปฏิบัติงานสำหรับร้านค้า  ทีมงานจะแจ้งให้ทราบและนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  หากไม่สะดวกเดินทาง  สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์และทดลองระบบด้วยคู่มือได้

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการพิจารณา สรุปรายละเอียด ขั้นตอนทั้งหมดอีกครั้ง และกำหนดวันจำหน่าย

ทีมงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 5-7 วันทำการ หลังจากลงนามในสัญญาเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 5 ประชาสัมพันธ์และติดตามประเมินผล

บริษัท ยู กรุ๊ป จะเป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้คุณ

เอกสารประกอบการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการนำเสนอสินค้า/บริการ

 • ข้อมูลแนะนำหรือประวัติของบริษัท(Company Profile)

 • ข้อมูลสินค้า/ราคาสินค้า/คำอธิบายสินค้าและรูปภาพสินค้า

 • ข้อมูลราคาที่จัดจำหน่ายปกติ และราคาส่วนลดที่ให้กับทางบริษัทฯ

 • เอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน พร้อมหมายเลขกำกับ เช่ย อย.  มอก. หรือรางวัลรับรางจากสถาบันอื่นๆ

 • ข้อมูลแผนการตลาดหรือรายการส่งเสริมการขาย

 • เงื่อนไขการจัดส่ง วิธีการจัดส่ง และการรับประกันสินค้า

 • ช่องทางประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์ หรือ โซเชียล ต่างๆ

ผู้ประสานงานหลัก

 • ชื่อ/นามสกุล ผู้ประสานงานหลัก

 • หมายเลขติดต่อ และอีเมล์

เอกสารประกอบการลงนามสัญญาร่วมมือทางธุรกิจ(พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง)

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 90 วัน)

 • สำเนา ภ.พ.20

 • ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ