เงื่อนไขการเป็นเซ็นเตอร์

 1. มีสถานที่ตั้งเป็นเซ็นเตอร์เป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นขึ้นไปอย่างน้อย 1 คูหาและมีที่จอดรถสะดวกสบาย

 2. ได้เตรียมพนักงานประจำเซ็นเตอร์อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการสมาชิก

 3. ตกแต่งออฟฟิศตามแบบที่บริษัทให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศภายใต้งบประมาณของเจ้าของเซ็นเตอร์เอง

 4. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานครบครันตามที่บริษัทกำหนด

 5. ยอมรับในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัททุกกรณีตามที่บริษัทจะประกาศให้ทราบในภายหน้า

คุณสมบัติของเซ็นเตอร์

 1. เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตใจพร้อมเป็นผู้นำเสนอ

 2. ไม่ทำผิดกฏจรรยาบรรณของสมาชิกและเซ็นเตอร์โดยเด็ดขาด

 3. ต้องไม่พูดลบกับนักธุรกิจหรือให้ร้ายดูถูกเซ็นเตอร์อื่นๆ

 4. ต้องไม่โอ้อวดยกตนข่มท่านว่าเซ็นเตอร์เราบริหารดีกว่าเซ็นเตอร์อื่น

 5. ต้องสามารถพูด OPP ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง

 6. สามารถดูแลสมาชิกทุกสายงานได้

 7. สามารถดูแลสมาชิกที่ติดต่อพาร์ทเนอร์ได้

 8. สามารถดูแลพาร์ทเนอร์ในพื้นที่ได้

 9. เซ็นเตอร์ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สมาชิกทุกสายงาน

 10. เซ็นเตอร์ต้องเป็นผู้ฝึกสอนพัฒนาสมาชิกให้เป็นมืออาชีพ

 11. เซ็นเตอร์ต้องเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อพาร์ทเนอร์ในพื้นที่

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. รายได้ตามแผนการตลาดของบริษัทฯในฐานะ VIP

 2. รายได้จากค่าคีย์สมาชิก

 3. รับเงินปันผลจากผลกำไรของบริษัทฯ

 4. ซื้อสินค้า/บริการของบริษัทฯ ในฐานะ VIP

 5. รับตำแหน่ง คุณวุฒิ ทริปท่องเที่ยว ตลอดจนโปรโมชั่นต่างๆที่จะแจ้งให้ทราบทุกเดือน